31.8.2019 Klub mladých komunistů ukončil pro generační neshody spolupráci s OV KSČM v Ústí nad Orlicí a stal se nezávislým klubem mladých komunistů hájících zájmy KSČM.

1. 8. 2019 Klub mladých komunistů vás srdečně zve na XXIX. Setkání Čechů, Moravanů a Slováků u zemské hranice na Lázku, které proběhne již tuto sobotu.

12. 7. 2019 Pokračuje fotosoutěž 30 let bez růžových brýlí, která bude završena výstavou k 30. výročí kapitalistického převratu. Tématem soutěže je prezentace kapitalismu z jiného úhlu pohledu, než nám jej předkládají česká pravicová média.
Není podstatné, jestli objektem budou lidé žijící na ulici či záměrně zničené stavby z doby před rokem 1989.

8. 6. 2019 V Nymburce proběhla programová konference Komunistické strany Čech a Moravy, na které vystoupil i zástupce Klubu mladých komunistů při OV KSČM v Ústí nad Orlicí Roman Roun. 

7. 6. 2019 Dnes byla vyhlášena veřejná finanční sbírka na pomoc lidem postiženým požárem panelového domu, který dne 3. 6. 2019 připravil 80 lidí o domov. Prosíme přispějte na účet č. 115-9931320257/0100 I malá částka pomůže potřebným !

5 .6. 2019 Zapojili jsme se do materiálové sbírky na pomoc obyvatelům sídliště Lhotka v České Třebové postižené požárem panelového domu. Celková škoda způsobená tímto neštěstím, byla vyčíslena na 30 milionů korun. Osmdesát lidí muselo opustit své domovy…

15.5.2019 Podařilo se! Vychází první číslo humoristického magazínu HUMR. Od nápadu vydávat Humoristický, Umělecký, Marxistický, Revoluční ezin uběhlo šest měsíců a přes všechny peripetie je první číslo na světě a dokonce v tištěné podobě. Více zde. 

8. 5. 2019 Účastníme se pietního aktu u hrobu partyzána Saši Bogdanova ve Srubech na Choceňsku. Při té příležitosti se nám podařilo "nasbírat" několik set podpisů petice Nechceme euro.                      

7. 5. 2019 Dnes jsme dokončili úpravu prvního hrobu Rudoarmějců. Je jím hrob dvou neznámých vojáků Rudé armády v obci Rybník u České Třebové. Pokračujeme ve vyhledávání a úpravě hrobů Rudoarmějců v celém okrese Ústí nad Orlicí.

20.4.2019 Aktivně jsme se zapojili do příprav i realizace kampaně pro volby do Evropského parlamentu. Součástí bude i "spanilá volební jízda", kdy máte možnost se s námi setkat.

Sloužíme zájmům USA

Letos si připomínáme 30 let od kapitalistického převratu. Převratu, který byl řízen západními mocnostmi a financován mamutími korporacemi, pro které bylo obrovské území socialistických států střední a východní Evropy ideálním odbytištěm. Převrat, ve kterém přijal roli patolízalského pimprlete jakýsi Václav Havel, do té doby veřejnosti neznámý fanatický zastánce třídního rozdělení společnosti. Hospodářsky vzkvétající Československo se rázem ocitlo v roli outsidera a československému lidu byla vnucována myšlenka, že jej čeká budoucnost ve svobodě a hojnosti. Dnes již víme, že šlo o kolosální podvod, jehož cílem bylo rozkradení naší republiky a získání levné pracovní síly. Pokračování ZDE

Dostanete-li se na úplné dno, stát vám nepomůže

Je krásné slyšet ministryni Maláčovou, jak oznamuje, že Sněmovna schválila návrh zákona o důchodovém pojištění, který v průměru zvedne důchody o 900 Kč na 14 200 Kč. Jenže každá mince má dvě strany a tak se zapomíná na desítky tisíc starobních a invalidních důchodců, který tento návrh zákona dostane do situace, kdy se budou muset přestěhovat do ubytovny či již nakupovat pouze potraviny s procházející záruční lhůtou a oblečení v »sekáčích«.

Pokračování ZDE

Milada Horáková je modlou, o Ethel Rosenbergové se nesmí mluvit

A máme tu opět každoroční útoky na všechny komunisty kvůli popravě Milady Horákové. Fakt, že o dva roky později byla ze stejného důvodu v USA kapitalisty popravena Ethel Rosenbergová, je ovšem přísné mediální tabu. Nadpisy článků typu „Komunisté ukázali, co jsou zač. Milada Horáková zemřela krutou smrtí oběšením“ či titulek České televize, která rovnou napsala, že Horákovou zavraždili komunisté, jsou demagogickým zkreslením historických souvislostí. Pokračování ZDE

Kdo v politice zastupuje „veřejný“ zájem?

Politika v třídně rozdělené společnosti a veřejný zájem jsou dvě rovnoběžky – bez průsečíku. Hájit veřejný zájem bude možné teprve se zánikem třídní společnosti, kdy bude z politiky odstraněn starý obsah, tj. boj tříd o moc… Politická realita v posledních bezmála třech desetiletí přináší drtivé většině lidí v naší zemi permanentní útrapy a zklamání. S tímto znechucením se občané vyrovnávají různě: od víry ve spásonosný účinek „svobodných“ voleb až po naprostý nezájem o veřejné dění.Pokračování ZDE 

Rád Vám "plivnu do tváře", pane generále Pavle

(18. 5. 2019) Už jsme to zažili. Přes sliby Václava Havla o vojenské suverenitě, vstoupila naše země 12. března 1999 do Severoatlantické aliance. Bez referenda, bez mandátu občanů.
Dvanáct dní po té (a díky tomu) vstoupila Česká republika do války s bývalou Jugoslávií, s kterou měla do té doby velmi dobré vztahy. USA, v rámci akce Operation Allied Force a pod krytím NATO, se rozhodly silou změnit režim Slobodana Miloševiče, což se jim podařilo. Pokračování ZDE 

Klub mladých komunistů při OV KSČM Ústí nad Orlicí vznikl v únoru roku 2011 z iniciativy tehdejšího předsedy OV Jaroslava Kláštereckého. Sdružuje mladé komunisty na území našeho okresu. Každoročně se pořadatelsky podílí na celéřadě akcía snaží se vytvářet podmínky pro politické a ideologické vzdělávání svých členů a připravovat je odborně do stranických a veřejných funkcí. V současné době době vyvíjí i vlastní autorskou činnost, např. vydává humoristický časopis HUMR, vzal si pod patronát hroby Rudoarmějců v okrese Ústí nad Orlicí, členové klubu aktivně publikují atd. 

V letech 2011 - 2018 byl jejím předsedou Martin Drhlík. Od podzimu 2018 byl do čela klubu zvolen Roman Roun.

Dne 31.8.2019 ukončil klub spolupráci s OV KSČM v Ústí nad Orlicí a stal se nezávislým klubem mladých komunistů hájících zájmy KSČM.

Klub mladých komunistů
e-mail: klubmladych.uo@seznam.cz